1 iulie

AU ÎNCEPUT PROBELE SCRISE LA BACALAUREAT
Astăzi, în cadrul examenului naţional de Bacalaureat, a avut loc proba scrisa la Limba şi literatura română. Candidații au primit subiecte în funcție de profilul urmat la liceu, uman sau real. Astfel, absolvenții de la profilul uman au avut de ales la subiectul al treilea o poezie scrisă de Tudor Arghezi sau Ion Barbu, iar la profilul real punctul trei a constat in argumentarea în 400 de cuvinte a faptului că un text, la alegere, din George Bacovia sau Lucian Blaga aparține genului liric. Elevii au avut la dispoziţie trei ore pentru a rezolva subiectele. La sustinerea probelor scrise a examenului naţional de Bacalaureat s-au inscris peste 136.000 de candidați, aproximativ 20.000 dintre aceștia provenind din promotiile anterioare. Examenul de Bacalaureat va continua mâine cu proba la Limba şi literatura maternă.


COLECTAREA SELECTIVĂ ESTE OBLIGATORIE ÎNCEPÂND DE AZI

Începând de astăzi este obligatorie colectarea selectiva a deseurilor pe 4 fractii: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă și deșeuri menajere. Prin urmare, colectarea selectivă a deșeurilor de la asociațiile de proprietari se va face la punctele de colectare din zonele de blocuri, în containere, pubele sau in puncte menajere îngropate, personalizate pentru fiecare fracție. De asemenea, clujenii care stau la casa vor colecta deseurile în saci de plastic colorați specific pentru fiecare fractie, furnizați în mod gratuit de operatorul de salubritate. Clujenii care nu respectă regulile colectării selective pe 4 fracții vor fi amendați cu sume între 1.000 și 2.000 de lei dacă sunt persoane fizice și cu sume între 20.000 și 40.000 de lei dacă sunt persoane juridice.

SE FAC ÎNSCRIERI LA PROGRAMUL “ALIMENTE”
De azi și până în 29 noiembrie, în cadrul Programului social ”Alimente”, se pot depune la primăriile de cartier și la sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală cererile pentru acordarea tichetelor sociale.
Valoarea nominală a acestora este de 100 lei/an, iar beneficiari ai Programului social ”Alimente” pot fi următoarele categorii de oameni:
– persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;
– pensionari, invalizi, veterani, văduve de razboi, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de familie;
– șomeri înregistrați ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 1082 lei și de până la 786 lei/membru de
familie;
– beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;
– victimele traficului de persoane și victimele violenței domestice

Lista persoanelor beneficiare va fi stabilită doar dupa verificarea cererilor, iar distribuirea tichetelor sociale se va face în baza unor programări care vor fi comunicate direct beneficiarilor.