1 noiembrie

LUCRARI LA CMID
La sediul Consiliului Judetean Cluj a avut loc ieri sedinta Adunãrii Generale
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) Eco-Metropolitan Cluj,
constituitã în scopul organizãrii si gestionãrii în comun a serviciului de
salubrizare a localitãtilor din judet.
Presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, a prezentat progresul lucrãrilor
la Centrul de Management Integrat al Deseurilor, subliniind cã, dupã un
blocaj de patru ani, acestea au fost reluate, se deruleazã în ritm alert si vor fi
finalizate în a doua jumãtate a anului viitor. Alin Tise a prezentat si stadiul
lucrãrilor de închidere si ecologizare a rampelor neconforme din judet,
aratid cã la cele din Turda, Huedin si Gherla lucrãrile urmeazã a fi pe deplin
finalizate pinã la sfirsitul acestui an.

AJUTOR PENTRU FAMILIILE AFECTATE DE INCENDIU
În urma incendiului care a avut loc la Cluj-Napoca pe str. Cantonului în data
de 20 octombrie, au fost afectate 34 de persoane – 18 adulti si 16 copii.
Pentru a veni în ajutorul acestor familii, Primãria Cluj-Napoca a initiat
procedurile legale în vederea acordãrii sprijinului material si locativ necesar
celor afectati, având în vedere temperaturile scãzute si anotimpul de iarnã
care se apropie. Au fost repartizate 5 locuinte de necesitate care acoperã
necesarul de locuire pentru 20 de persoane. De asemenea, 2 familii
avuseserã deja repartizate locuinte în Floresti si Apahida, în cadrul
proiectului asocia?iei metropolitane de dezvoltare ADI-Zona Metropolitana
Cluj, dar încã nu se mutaserã efectiv acolo.
Pentru alte 5 persoane, Comisia socialã a Primãriei a recomandat gãzduirea
în Centrul social de urgentã, avind în vedere capacitatea diminuatã a
acestora de auto-gospodãrire.
Pentru acoperirea nevoilor de bazã, Primãria a acordat 8 ajutoare în valoare
totalã de 16.800 lei, pentru 30 de persoane eligibile. Valoarea ajutorului este
cuprinsã între 1000 lei si 3000 lei.

CONTROALE IN HYPERMARKETURI
Politistii locali din cadrul Serviciului Inspectie comerciala au desfasurat o
actiune de verificare a hypermarketurilor. Aceasta a vizat, în special,
respectarea termenelor de valabilitate ale produselor comercializate.
Actiunea s-a desfasurat în toate cartierele, fiind verificate 6 astfel de
magazine.
Nereguli constatate: comercializarea de produse alimentare cu termene de
valabilitate expirate sau fara mentionarea termenelor de valabilitate,
respectiv a produselor neetichetate conform legislatiei în vigoare (mezeluri,
carne, lactate, produse de patiserie).
Pentru neregulile constatate au fost încheiat 6 procese-verbale de constatare
a contraventiilor, în valoare de 14.500 lei. Marfa neconforma normelor
legale a fost retrasa de la vinzare.

PIATETA NOUA IN CENTRUL ORASULUI
Primãria Cluj-Napoca propune acordarea denumirii de ”Piateta Jean Calvin”
zonei care gãzduieste statuia ”Sfântului Gheorghe”, cuprinsã între Biserica
Reformatã si Liceul Teologic Reformat. Ieri s-au împlinit exact 500 de ani
de la Reforma Protestantã, iar Primaria a declarat ca este un prilej bun de a
cinsti acest personaj marcant, Jean Calvin, care a jucat un rol definitoriu în
viata spiritualã a Europei. Ziua Reformei este o sãrbãtoare religioasã a zilei
de 31 octombrie în amintirea Reformei, sãrbãtoare tinutã de Lutherani si de
citeva comunitãii de Biserici Reformate.

VIZITA LA OBSERVATORUL ASTRONOMIC
Asocitatia studentilor fizicieni organizeaza vizite la Observatorul
astronomic. Astfel, toti cei interesati sint asteptati vineri in fata Facultatii de
fizica, la ora 17:30. Programul de vizitare a Observatorului va fi intre orele
18 si 20.