10 februarie

DATA LIMITA PENTRU PATA IMPOZITEOLR LOCALE
Clujenii au la dispozitie mai multe optiuni prin care pot achita usor taxele si
impozitele locale. Astfel, acestea pot fi platite:
– direct la ghiseele primãriei, numerar sau prin card bancar;
– online, pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro sau pe www.ghiseul.ro;
– online, cu ajutorul codului QR de pe înstiintarea de platã a impozitelor.
La plata integralã a taxelor si impozitelor locale pinã in data de 31 martie, se
aplicã o reducere de 10%, conform prevederilor legale.

PROIECT PENTRU TINERII CU DIZABILITATI
Consiliul Judetean Cluj a finalizat implementarea proiectului ”Inovare prin
actiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale”, finantat prin Mecanismul
Financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, în cadrul
Programului ”Copii si tineri în situatii de risc si initiative locale si regionale
pentru reducerea inegalitãtilor nationale si promovarea incluziunii sociale”.
Proiectul a fost implementat de forul administrativ judetean în parteneriat cu
Fundatia ESTUAR.
Obiectivul general al proiectului a cãrui implementare a început în data de 6
februarie 2015 a fost cresterea gradului de incluziune a tinerilor cu nevoi
speciale prin implementarea unor servicii integrate educationale, inovative,
de stimulare senzorialã, social comportamentalã si educatie informalã.
Astfel, în urma implementãrii proiectului au fost amenajate trei camere de
stimulare multisenzorialã dotate inclusiv cu aparate Solisten pentru
aplicarea terapiei Tomatis, la trei unitãti de învãtãmânt special si de
asistentã socialã aflate în subordinea Consiliului Judetean Cluj.
De asemenea, în cadrul proiectului au fost organizate o serie de activitãti
extra-curiculare si de petrecere a timpului liber pentru 329 de tineri cu
dizabilitãti. Tot pentru cei 329 de tineri au fost organizate actiuni
complementare menite sã le îmbunãtãteascã sansele de integrare socialã,
prin sesiuni de educatie pentru sãnãtate, educatie sexualã si consiliere
vocationalã.

SANCTIUNI IN TRAFIC
Poliþiºtii rutieri se aflã pe teren in aceste zile, pe principalele artere rutiere
din localitãþile urbane, dar ºi pe sectoarele DN1 din judeþul Cluj. Acestia au
desfãºurat acþiuni pentru prevenirea ºi combaterea principalelor cauze
generatoare de accidente rutiere. În cadrul acþiunii, pentru abaterile
constatate, poliþiºtii rutieri au aplicat 127 sancþiuni contravenþionale. De
asemenea, atât în baza neregulilor constate, cât ºi pentru a-i determina pe
conducãtorii auto sã conºtientizeze posibilele pericole la care se expun
atunci când nu îºi iau toate mãsurile de prevenire, poliþiºtii clujeni au reþinut
5 permise de conducere ºi au retras 3 certificate de înmatriculare. Trei
conducãtori auto depistaþi în trafic sint bãnuiþi de sãvirºirea unor infractiuni
la regimul sigurantei circulatiei pe drumurile publice.
EVENIMENTUL “STORIES FIRST, MUSIC AFTER” AL
FILARMONICII TRANSILVANIA
Filarmonica de Stat „Transilvania”, în parteneriat cu Librãria Cãrturesti
(Iulius Mall) vã invitã marti la al doilea eveniment din seria „Stories First,
Music After – din culisele concertelor” – care va prezenta o incursiune în
Castelul Printului Barbã-Albastrã. Vor participa mezzosoprana Rinat
Shaham, dirijorul Noam Zur si muzicologul Stefan Angi. „Stories First,
Music After” reprezintã o serie de dialoguri informale cu dirijori,
muzicologi, compozitori si interpreti, al cãror scop este sã apropie publicul
larg de muzica clasicã. Fiecare eveniment va fi legat de concertul sãptãminii
respective.
Evenimentul va avea loc marti, 14 februarie, începind cu ora 19, la Librãria
Cãrturesti din Iulius Mall. Accesul este gratuit.
EXPOZITII SI DRESAJ CANIN LA EXPOTRANSILVANIA
Asociaþia Chinologica Napoca a judetului Cluj va gazdui patru expozitii
canine, precum si un bogat program demonstrativ de dresaj menit sa
contribuie la pomovarea fenomenului chinologic, a relatiei om-caine si la
cresterea simtului civic. Evenimentele vor avea loc simbãtã, 11 februarie,
respectiv duminicã, 12 februarie, in incinta centrului expozitional
Expotransilvania.