12 iunie

SEMNAREA CONTRACTULUI PENTRU STABILIZAREA DEALULUI
HOIA
Consiliul Judetean Cluj va semna, în perioada imediat urmatoare, contractul
de achizitie publica ce are ca obiect ,,Lucrari de stabilizare a versantului
Nordic al dealului HOIA pentru implementarea proiectului Dezvoltare Parc
Industrial TETAROM I – Edificare Cladiri, Extindere si Modernizare
Infrastructura”. In acest fel, va exista o data certa a finalizarii implementarii
proiectului european. Semnarea contractului a devenit posibila ca urmare a
deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor prin care a fost
respinsa, ca nefondata, contestatia formulata de catre KRANZ
EUROCENTER SRL. În acest context, lucrarile vor fi realizate de catre
Hidroconstructia, cistigatoarea licitatiei.
Valoarea totala a lucrarilor ce vor fi realizate în vederea stabilizarii
versantului nordic al Dealului Hoia este de peste 26.000.000 de lei fara
TVA. Valoarea totala a investitiilor deja atrase în Parcul Industrial Tetarom
I este de peste 60 de milioane de euro iar numarul locurilor de munca create
aici este de 2.500.

SE PREIAU CERERI PENTRU TICHETE SOCIALE
Începind de astazi, persoanele interesate pot ridica si depune cererile pentru
acordarea tichetelor sociale si declaratiile de consimtamint în cadrul
Programului social ”Alimente”. Valoarea nominala a tichetelor sociale este
de 100 lei/an. Distribuirea tichetelor sociale se va face dupa data de 19
octombrie în baza unor programari care va fi comunicata beneficiarilor. Pot
fi beneficiari ai Programului social ”Alimente”, sub forma tichetelor sociale,
urmatoarele categorii de persoane:
a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstitutionalizate;
b) pensionari, invalizi, veterani, vaduve de razboi, persoane deportate,
prizonieri, persecutati politic, eroi martiri ai revolutiei, orfani, ale caror
venituri nete lunare pentru persoana singura sint de pina la 1082 lei si de
pina la 786 lei/membru de familie;
c) someri înregistrati ale caror venituri nete lunare pentru persoana singura
sunt de pâna la 1082 lei si de pina la 786 lei/membru de familie;
d) beneficiari de ajutor social sau de alocatie pentru sustinerea familiei;
e) victimele traficului de persoane;
f) victimele violentei domestice.

ACTIUNI LA CHEILE TURZII
Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Cluj a derulat la finele
saptaminii trecute o serie de actiuni în Rezervatia Naturala Cheile Turzii,
prin intermediul Biroului Arii Protejate si în colaborare cu Asociatia Pajura
Turda. Scopul principal al acestor actiuni a fost acela de a contribui la
asigurarea unor condi?ii de maxima siguranta în ceea ce priveste
parcurgerea acestui traseu deosebit.
Astfel, în vederea eliminarii riscului de ratacire si pentru a usura
parcurgerea traseului, echipele de pe teren au finalizat marcarea si curatarea
traseului de legatura între Cabana Cheile Turzii si Cascada Ciucas, traseu
marcat cu triunghi galben. Aceste demersuri reprezinta o continuare a
actiunii ce a avut loc în luna mai a acestui an, cind angajatii aparatului de
specialitate ai Consiliului Judetean Cluj si cei ai Serviciului Public Judetean
Salvamont-Salvaspeo au marcat portiuni din traseu.
În acelasi timp, au fost refacute o serie de panouri de informare si tematice
de pe traseul de vizitare din Rezervatia Naturala Cheile Turzii.