15 februarie

MODERNIZAREA SCOLII POPULARE DE ARTE
Proiectul de edificare a sediului Scolii Populare de Arte ,,Tudor
Jarda” a intrat pe ultima sutã de metri. Astfel, la finalul unor lucrãri
ample pentru care Consiliul Judeþean Cluj a alocat pina acum 5,5
milioane de lei, stadiul fizic al lucrãrilor la imobilul de pe strada
Fabricii de Zahãr nr. 51 este în acest moment de circa 95%.
Imobilul a fost folosit anterior de Liceul Tehnologic Special
„Samus”, dar a fost atributit Scolii Populare de Arte în anul 2007.
Deoarece clãdirea a fost construitã în anul 1829, pentru folosirea sa
au fost necesare ample lucrãri de constructie si recompartimentare.

 

SOLUTIE PENTRU DESEURILE DIN FLORESTI
Presedintele Consiliului Judetean Cluj, Alin Tise, împreunã cu
primarul comunei Floresti, Horea Sulea, au prezentat solutia
identificatã si deja pusã în aplicare în scopul rezolvãrii problemei
deseurilor din comuna Floresti. Solutia gãsitã în acest caz de
Consiliul Judeþean Cluj si acceptatã de Primãria Floresti, respectiv
de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã „Gelu Voievod”, a fost
aceea a suspendãrii, pentru o perioadã de maxim 90 de zile, a
contractului cu actualul operator de salubritate, SC Eco Quatro
Salub SA, si de încredintare a acestui serviciu public, în urma
procedurii de negociere, unei alte societãti comerciale care detine
capacitatea de a gestiona eficient problema deseurilor. Fiind vorba
despre o decizie temporarã impusã de o situatie exceptionalã, la
finalul acestei perioade colectarea deseurilor va reveni fie SC Eco
Quatro Salub SA, dacã va reusi sã se doteze si reorganizeze în
acest scop, fie unui alt operator economic ce urmeazã a fi desemnat
prin licitatie.

 

PROIECT PENTRU TINERII CU DIZABILITATI
La Cluj a fost finalizat proiectul “O lume nouã, veselã pentru
fiecare copil cu nevoi speciale”, realizat prin fonduri
nerambursabile. Început în 6 februarie 2015, proiectul a fost
implementat de Consiliul Judetean în parteneriat cu Fundatia
Estuar. Obiectivul acestuia a fost cresterea gradului de incluziune a
948 de copii cu nevoi speciale, dintre care 180 de etnie romã, prin
implementarea de servicii integrate educationale, inovative, de
stimulare senzorialã, social comportamentalã si educatie informalã.
Ca urmare a interesului ridicat pe care l-a trezit, grupul tintã al
proiectului a cunoscut o crestere cu 294 de copii, astfel încit, la
finalul acestuia, 1.242 de copii au beneficiat de pe urma acestuia.

 

CONCURS “MESAJUL MEU ANTIDROG”
Agenþta Nationalã Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire,
Evaluare si Consiliere Antidrog Cluj, lanseazã miine la nivel
judetean editia a XIV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”,
avind ca temã „Coloreazã-ti viata altfel…fãrã droguri!”. Proiectul
reprezintã un concurs national în cadrul cãruia elevii îsi exprimã,
într-o formã de comunicare artisticã sau prin sport, opiniile si
atitudinile în legãturã cu consumul de droguri.
Editia a XIV–a a concursului se deruleazã în intervalul februarie –
iulie 2017, în cadrul instituþiilor din învãtãmântul preuniversitar
(gimnaziu si liceu) din toate judetele tarii si din Bucuresti.