18 ianuarie

SERVICIU ANAF EXTINS
Agentia Nationala de Administrare Fiscala extinde serviciul
SPATIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV) pentru toti contribuabilii.
Astfel, pe linga persoanele fizice, si contribuabilii persoane juridice si
entitati fara personalitate juridica pot opta sa primeasca, prin
mijloace electronice de transmitere la distanta, acte administrative
fiscale emise în forma electronica de organul fiscal central, precum si
alte documente, daca acceseaza serviciul SPATIUL PRIVAT
VIRTUAL (SPV).
De asemenea, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin
intermediul SPV: declaratiile fiscale, contractele de cedare a
folosintei bunurilor, precum si diverse cereri sau sesizari. Serviciile
de comunicare electronica oferite prin SPV sint gratuite si
disponibile 24 de ore din 24.
VERIFICARI LA MARFURI CU PRET REDUS
Politistii locali din cadrul Serviciului Inspecþie comercialã au inceput
o actiune de control în magazinele care practicã în aceastã perioadã
vinzãri cu pret redus.
La începutul sãptãminii au fost verificati 35 de agenti economici.
Politistii locali au depistat o serie de nereguli, precum:
nedepunerea notificãrilor la Primãrie pentru reducerile de preþuri
care intrã în categoria soldãrilor si lichidãrilor; neafisarea
corespunzãtoare a preturilor pentru articolele cu preturi reduse;
nerespectarea prevederilor legale privind sectorizarea mãrfurilor cu
preturi reduse; lipsa acordurilor de functionare si a aprobãrilor de
orare eliberate de Primãrie.
Pentru neregulile constatate au fost încheiate 15 procese-verbale de
constatare a contraventiilor, în valoare de 11.400 lei.
Actiunea se aflã în derulare, urmind sã fie verificati atit agentii
economici din zona centralã, cit si cei din cartiere.

EXPOZITIA “SWEDISH DADS”
Astazi are loc vernisajul expozitiei de fotografie Swedish Dads, care
ilustreaza modul în care tatii suedezi percep rolul barbatului
modern, în contrast cu rolul straditional, paternal. Expozitia este un
proiect comun între Institutul Suedez, Ambasada Suediei la
Bucuresti împreuna cu Centrul FILIA, Study in Sweden, Primaria si
Consiliul Local Cluj-Napoca.
Expozitia ”Swedish Dads Cluj” va fi deschisa pina in 30 ianuarie, iar
intrarea este libera. Vernisajul are loc astazi la CASINO Centru de
Cultura Urbana Cluj, de la ora 18.
Tot astazi, liceele si universitatile din Cluj-Napoca sint asteptate sa
descopere posibilitatile de studiu universitar din Suedia, tara care nu
percepe taxe de scolarizare pentru cetatenii UE. Participarea este
gratuita.

SCOALA PRACTICA DE AFACERI
Asociatia PRO UNESCO organizeaza miine Scoala practica de
afaceri. Evenimentul are loc la Cluj Arena, de la ora 18, iar intrarea
este gratuita.
PRO UNESCO este o organizatie non-guvernamentala
pro-antreprenoriat în rindul tinerilor români. In acest sens a fost
lansata campania nationala “Scoala practica de afaceri PRO
UNESCO”.