4 ianuarie

PROGRAM LA PRIMARIILE DE CARTIER
Pentru a reduce timpul petrecut la ghiseele primariilor de cartier, în
luna decembrie au fost renovate spatiile din Gheorgheni, Marasti si
Manastur – cele mai aglomerate dintre registraturile de cartier ale
Primariei.
Au fost create ghisee noi si a fost suplimentat personalul.
Modalitatile de plata a taxelor si impozitelor locale puse la dispozitie
de Primaria Cluj-Napoca sint:
– direct la ghiseele institutiei, cu numerar sau card bancar;
– online, pe site-ul primariaclujnapoca.ro sau pe ghiseul.ro;
– online, cu ajutorul codului QR de pe înstiintarea de plata a
impozitelor.
In perioada 3 – 4 ianuarie, activitatea de la ghiseele institutiei din
Piata Unirii nr. 1 de incasare a taxelor si impozitelor locale si de
eliberare a certificatelor de atestare fiscala este intrerupta, pentru
efectuarea operatiunilor necesare inchiderii anului fiscal 2016 si
deschiderii anului fiscal 2017.
Programul de încasare a impozitelor si taxelor va fi reluat incepind
de joi, 5 ianuarie, la toate ghiseele institutiei (Piata Unirii nr. 1,
Motilor nr. 7 si la primariile de cartier).

TARIFE MAJORATE LA PARCARILE DIN CENTRU
Tarifele la parcãrile publice cu plata orarã din zona centralã au fost
majorate. Regulamentul de administrare a parcãrilor publice cu
plata orarã poate fi consultat pe siteul primariaclujnapoca.ro
Pe linga createrea tarifelor parcarilor din zona centrala, noile
reglementãri se referã si la faptul ca sint eliminate abonamentele de
pe strazile aferente zonei tarifare I, cu exceptia abonamentelor
pentru riverani persoane fizice.
Aceste reglementari vizeazã un numãr de 26 de strãzi, toate din zona
centralã (zona I). In celelalte zone tarifele de parcare/garaje ramin
neschimbate.
Prin aceste masuri, Primãria urmareste eficientizarea sistemului de
parcare si descurajarea traficului rutier din zona centrala.
Incepind de ieri, se pot depune solicitari pentru eliberarea
abonamentelor de parcare, iar taxa abonamentelor de parcare se
poate achita incepind de miine si pina la sfirsitul lunii martie.
POSTURI LIBERE IN CADRUL POLITIEI LOCALE
Primãria Cluj-Napoca organizeazã concurs pentru ocuparea, pe
perioadã nedeterminatã, a 33 de funcþii publice de execuþie vacante
la Direcþia Generalã Poliþia Localã.
Posturile vacante sa afla în cadrul serviciilor :
Control Protectia Mediului (1 post)
Inspectie Comercialã(1 post)
Evidenþa persoanelor, baze de date ºi relaþii publice(1 post)
Serviciul Ordine ºi siguranþã publicã
Serviciul Control Trafic Rutier (3 posturi).
Informatii despre probele stabilite pentru concurs, calendarul de
desfasurare, precum si condiþiile de participare la concurs, pot fi
consultate pe site-ul primariaclujnapoca.ro, sectiunea Anunturi.