7 decembrie

PROGRAM SPECIAL LA EVIDENTA PERSOANELOR
Primãria Cluj-Napoca, Direcþia de evidentã a persoanelor invitã
cetãtenii domiciliaþi în municipiu si în celelalte unitãti administrativ
teritoriale arondate pe linie de evidenþã a persoanelor, ale cãror acte
de identitate au expirat sau sint în prag de expirare si care doresc
sã-si exercite dreptul de vot, sã se prezinte pe strada Moþilor nr.5, la
sediul directiei, pentru preschimbarea lor.
Actele necesare pot fi accesate pe site-ul primariaclujnapoca.ro,
sectiunea Evidenta populatiei.
Programul de activitate se va desfãsura în urmãtorul interval orar:
Simbãtã, 10 decembrie, 8.00-16.00
Duminicã, 11 decembrie, 7.00-21.00.
SANCTIUNI PENTRU DEPOZITARI ILEGALE
Politistii locali din cadrul Serviciului Control Protectia Mediului au
depistat un nou caz de depozitare ilegalã în pãdurea Fãget. Astfel, a
fost identificatã o persoanã ca fiind responsabilã de depozitarea unei
cantitãti mari de deseuri rezultate din lucrãri de constructii în
apropierea piriului ce strãbate pãdurea Fãget.
Contravenientul a fost sanctionat cu suma de 4500 de lei. De
asemenea, fost dispusa ridicarea deseurilor si predarea acestora la o
rampã autorizatã.
Politia Localã recomandã si cu aceastã ocazie persoanelor fizice si
juridice sã încheie contracte pentru ridicarea deseurilor cu firmele
autorizate si abilitate pentru aceastã activitate de pe raza
municipiului Cluj-Napoca, urmind ca acestea sã fie depozitate numai
în locurile special amenajate, cu respectarea legislatiei în vigoare.

CONCURS PENTRU REABILITAREA TURNULUI
POMPIERILOR
A fost lansat concursul de solutii în urma cãruia se va desemna
proiectul care va fi implementat în vederea reabilitãrii Turnului
Pompierilor. Concursul oferã premii pentru proiectele de pe primele
trei pozitii, premiul cel mare fiind reprezentat de valoarea estimatã a
contractului de proiectare, care se cifreazã la peste 360.000 de lei.
Pentru proiectul plasat pe locul doi se va oferi un premiu de 22.000
de lei, iar pentru cel de-al treilea, de 13.000 de lei. Data limita pentru
depunerea propunerilor este 26 ianuarie 2017, urmind ca în data de
6 februarie sã fie anuntate rezultatele jurizarii.
SALONUL ANUAL DE ARTA
Uniunea Artistilor Plastici din România, Filiala Cluj-Napoca, în
colaborare cu Muzeul de Arta Cluj-Napoca, organizeaza joi
vernisajul expozitiei „Salonul Anual de Arta”. La expozitia artistilor
clujeni din toate generatiile participa urmatoarele sectii de creatie
ale Filialei Cluj-Napoca a Uniunii: pictura, sculptura, grafica,
foto-video-arta ambientala, design, ceramica si arta textila.
Expozitia va fi deschisa publicului in perioada 5 decembrie 2016 – 8
ianuarie 2017 si poate fi vizitata de miercuri pina duminica þn
intervalul orar 10-17.